Klachten en Privacy

Uiteraard hoop ik dat het niet gebeurt, maar het valt niet geheel uit te sluiten: je kunt ontevreden zijn over iets (bijvoorbeeld over de procedure, mijn werkwijze, de bejegening of iets anders). In dat geval hoop ik dat je in eerste instantie je ontevredenheid met mij bespreekt. In veel gevallen kunnen op die wijze de problemen opgelost worden.
Als we er samen niet uit komen, dan staat het je uiteraard vrij om een klacht in te dienen. Als lid van de LVVP ben ik aangesloten op de klachtenregeling van deze beroepsvereniging. Alle informatie over uw rechten en mogelijkheden met betrekking tot een klacht kun je vinden op de LVVP website, LVVP klachtenpagina.

Privacy is uiteraard van groot belang in een psychotherapiepraktijk. De praktijk moet daarnaast voldoen aan de AVG wetgeving. Het Privacy Statement van de praktijk is hieronder te downloaden.

Privacy Statement AVG