Werkwijze

Ik ben er van overtuigd dat bij elke cliënt een eigen, unieke benadering past. Die benadering gaan we samen zoeken. We zijn daarbij gelijkwaardige gesprekspartners met verschillende expertisegebieden. Mijn taak is vooral om de juiste vragen te stellen, positieve ontwikkelingen te stimuleren, je indien nodig te confronteren, en eventueel mijn visie te geven over wat er aan de hand is. Van jou verwacht ik dat je je expertise over jezelf inbrengt. Ik doel hiermee op jouw kennis over wat je voelt, wat je denkt, wat je doet, en ook kennis over je levensgeschiedenis. Want hoe goed ik je mogelijk ook ga leren kennen, jij zult altijd meer weten over jezelf dan ik ooit kan hopen te leren. Verder helpt het vaak als je tussen de bijeenkomsten door actief bezig bent met waar we over gesproken hebben. Dat kan in de vorm van reflectie of door er over te praten met anderen, maar ook door bijvoorbeeld het maken van “huiswerkopdrachten” of door het afluisteren van (zelfgemaakte) geluidsopnames van de gesprekken.

Tijdens de eerste bijeenkomsten (intakefase) kijken we wat de problemen zijn en brengen we achtergronden, oorzaken en andere relevante factoren in kaart. Daarna maken we een behandelplan, waarin we afspreken wat we gaan doen (doelstellingen) en hoe we dat gaan doen (methode). Dat geeft houvast voor de behandeling maar het is niet beperkend bedoeld: het plan kan uiteraard aangepast worden als dat nodig is.

Ik geloof niet dat één benadering geschikt is voor alle soorten problemen. Per behandeling kijken we samen welke benadering bij jou en jouw probleem past. Vaak komt het er overigens op neer dat ik tijdens een behandeling afwisselend gebruik maak van verschillende invalshoeken. Hieronder tref je een korte beschrijving aan van psychotherapie in het algemeen en van benaderingen/methodes die ik geregeld gebruik.

Meer info over:
Wat is psychotherapie?
Cognitieve gedragstherapie
Acceptance and Commitment Therapy (ACT)
Schematherapie
Oplossingsgerichte en narratieve therapie
McCullough / AFT
Systeemtherapie