Oplossingsgerichte en narratieve therapie

Oplossingsgerichte therapie onderscheidt zich van andere therapievormen doordat de aandacht gericht wordt op oplossingen in plaats van op problemen. Er wordt vooral gekeken naar wat er wel goed gaat, of zou kunnen gaan, en hoe je daar zelf invloed op kan uitoefenen. Een variant van oplossingsgerichte therapie is narratieve therapie. Hierbij worden jeĀ problemenĀ vanuit een nieuw perspectief bekeken waardoor je er anders mee om kunt gaan.