Systeemtherapie

Systeemtherapie heeft als uitgangspunt dat je een klacht of probleem niet (alleen) op individueel niveau moet zien maar dat de sociale omgeving van groot belang is. Het gaat meestal om je gezin van herkomst, je familie, of je relatie. Het kan ook gaan om bijvoorbeeld vriendschappen, werk, studie of religie. Ik besteed vaak veel aandacht aan de sociale omgeving omdat ik denk dat die klachten kan veroorzaken of juist helpen verminderen. In een systeemtherapie kijken we naar klachten als een gevolg van een (niet goed functionerende) wisselwerking tussen jou en je omgeving, en onderzoeken we andere manieren om deze wisselwerking beter te laten werken.

Zie ook: http://nl.wikipedia.org/wiki/Systeemtherapie