Wie ben ik

Als je een psychotherapeut zoekt, dan wil je misschien ook iets weten over degene aan wie je je verhalen toevertrouwt. Mijn naam is Kees Kleywegt, ik ben geboren in 1965 en ik woon en werk in Amsterdam. In mijn werk zijn eerlijkheid, helderheid, goed luisteren en mededogen belangrijke waarden voor mij. Daarnaast streef ik uiteraard een hoge mate van professionaliteit na, onder meer door het jaarlijks volgen van opleidingen, cursussen, en supervisie, en door het deelnemen aan intervisie met collega’s.

Ik heb Klinische Psychologie aan de Universiteit van Amsterdam gestudeerd en heb daarna de opleiding tot psychotherapeut (RINO, Amsterdam) gedaan. Ik werk sinds mei 2012 geheel vrijgevestigd. Voordien heb ik 8 jaar gewerkt bij Bureau Studentenpsychologen van de Universiteit van Amsterdam. Ook heb ik als behandelaar gewerkt bij een GGZ-instelling in Amsterdam en bij een huisartsenpraktijk in Amsterdam, en heb ik les gegeven aan studenten Psychologie aan de UvA. Ik geef cursussen voor GZ-psychologen in opleiding aan de RINO Amsterdam en ben actief betrokken bij de LVVP, de beroepsgroep voor vrijgevestigde psychologen en psychotherapeuten. Ik ben ook een van de oprichters van Zorgvoorkwaliteit.nu, een stichting die zich inzet voor het behoud van de kwaliteit in de GGZ en de autonomie van vrijgevestigde GGZ-zorgverleners.

Ik zet me in voor mijn werk, maar vind het leven buiten werk ook heel belangrijk. Belangrijke waarden (zie onder Therapiemethodes/ACT) voor mij zijn dat ik goed voor mezelf wil zorgen qua energie en dat ik nieuwe dingen wil meemaken in mijn leven. Dat betekent concreet dat ik een of twee keer per jaar langere tijd (drie of vier weken) op vakantie ga. Ik denk dat dit mijn werk ten goede komt. Het heeft wat mij betreft ook een voorbeeldfunctie. Veel mensen in onze samenleving zijn zoveel tijd bezig met hun werk dat hun gezondheid er onder lijdt, of dat ze aan andere dingen die ze belangrijk vinden niet meer toekomen.

Voordat ik psycholoog werd, heb ik verschillende andere opleidingen gedaan, onder andere Geschiedenis en Amerikanistiek. Ook heb ik gewerkt als onderzoeker en als adviseur/beleidsmedewerker voor verschillende instellingen, waaronder de UvA.

Registraties en lidmaatschappen:
Ik ben een BIG-geregistreerde psychotherapeut (registratienummer: 89913570216) en lid van het NIP, de NVP en de LVVP.

In het kader van kwaliteitswaarborg neem ik deel aan intervisie met collega’s, laat ik mijn indicatiestellingen door collega’s toetsen en heb ik december 2016 het visitatietraject van mijn beroepsorganisatie (LVVP) doorlopen (klik hier voor het certificaat). Ik houd me aan de beroepscode van het NIP en doe geregeld aan nascholing en bijscholing (congressen, opleidingen, etc.).

Ik voldoe aan de eisen van het kwaliteitsstatuut. De gegevens zijn hier downloadbaar.

kees-kleijwegt-1